Aanbod

Goedendagzorg biedt dienstverlening aan in:

Ons gehele aanbod bestaat uit:

 • Duurzame ambulante jeugdhulp
  Ambulante jeugdhulp is de verzamelnaam voor alle ondersteuning die langdurig wordt geboden bij het opgroeien, zoals persoonlijke begeleiding, verzorging en verpleging, maar ook thuisbegeleiding. Deze hulp kan worden gecombineerd met de andere vormen van zorg die we aanbieden, zoals de verschillende soorten dag- en logeeropvang.De doelgroep bestaat uit jeugdigen die structureel hulp nodig hebben, bijvoorbeeld omdat zij een beperking, langdurige psychische stoornis of chronische ziekte hebben, zoals:
  1. Jeugdigen met een (licht) verstandelijke beperking;
  2. Jeugdigen met een zintuiglijke beperking;
  3. Jeugdigen met een lichamelijke beperking;
  4. Jeugdigen met een somatische aandoening;
  5. Jeugdigen met een psychiatrische aandoening.
  Goedendagzorg biedt hulp aan de jeugdigen door zich aan de omgeving en de jeugdige aan te passen. Wij kijken samen met de gemeente en ouders waar de jeugdige zorg en/of begeleiding nodig heeft.
 • WMO huishoudelijke hulp
  In Het Gooi en Vechtstreek bieden wij WMO huishoudelijke hulp in Blaricum, Eemnes, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeren. Er is geen wachtlijst en wij proberen zo veel mogelijk een vaste huishoudelijke hulp aan u te koppelen.
 • Seizoensgebonden activiteiten
  Ontspanningsactiviteiten
  Creatieve en recreatieve activiteiten, zoals uitstapjes, onderhouden of aanleren van hobby’s, muziek maken, sociale contacten onderhouden, verveling tegengaan en zingeving.
  Educatieve activiteiten
  Bij deze activiteiten gaat het erom de deelnemer iets aan te leren in de ruimste zin van het woord. Computerles , verkeersles voor mensen met een matig verstandelijke beperking, contact leren maken met anderen of het uitbreiden van vaardigheden op elk willekeurig interessegebied. De doelen zijn afhankelijk van het individu en kunnen zich richten op het vergroten van het zelfvertrouwen en de persoonlijke ontwikkeling.
  Zelfzorgactiviteiten 
  Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen (ADL) zijn gericht op het behoud van zelfstandigheid en onderhoud van ‘lijf en nest‘. Denk hierbij aan wassen, strijken, boodschappen doen, gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer, en meer maatschappelijk ‘handige’ vaardigheden. Mogelijke doelen zijn ook het uitbreiden van vaardigheden op sociaal, emotioneel en motorisch gebied, gevoel van eigenwaarde versterken en gevoelens van afhankelijkheid verminderen.Interesse in ons aanbod? Neem contact met ons op!