Alkmaar & omgeving

In Alkmaar, Langedijk, Uitgeest, Heiloo, Heerhugowaard, Castricum en Bergen biedt Goedendagzorg;

• Duurzame ambulante jeugdhulp
• Kleinschalige maatschappelijke dagopvang
• Naschoolse dagopvang
• Weekendopvang
• Vakantieopvang
• Verzorging/Verpleging
• Thuisbegeleiding
• Kort verblijf / logeeropvang
• Persoonlijke begeleiding
• Persoonlijke verzorging & verpleging

Ambulante jeugdhulp is de verzamelnaam voor alle ondersteuning die langdurig wordt geboden bij het opgroeien, zoals persoonlijke begeleiding, verzorging en verpleging, maar ook thuisbegeleiding. Deze hulp kan worden gecombineerd met de andere vormen van zorg die we aanbieden, zoals de verschillende soorten dag- en logeeropvang.

De doelgroep bestaat uit jeugdigen die structureel hulp nodig hebben, bijvoorbeeld omdat zij een beperking, langdurige psychische stoornis of chronische ziekte hebben, zoals:
1. Jeugdigen met een (licht) verstandelijke beperking;
2. Jeugdigen met een zintuiglijke beperking;
3. Jeugdigen met een lichamelijke beperking;
4. Jeugdigen met een somatische aandoening;
5. Jeugdigen met een psychiatrische aandoening.

Goedendagzorg biedt hulp aan de jeugdigen door zich aan de omgeving en de jeugdige aan te passen. Wij kijken samen met de gemeente en ouders waar de jeugdige zorg en/of begeleiding nodig heeft.