Praktische Informatie

Jeugdhulp

Vanuit de jeugdwet biedt Goedendagzorg hulp aan jeugdigen in de volgende gemeenten; Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Beemster, Edam-Volendam, Diemen, Landsmeer, Oostzaan, Ouder-Amstel, Purmerend, Uithoorn, Waterland, Wormerland, Zaanstad, Alkmaar, Bergen, Castricum, Het Gooi en Vechtstreek, Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk, en Uitgeest.

Voor locatie Amsterdam en omgeving kunt u contact opnemen.

WTZI erkenning
Goedendagzorg is een WTZI erkende instelling. De medicatie en verpleegkundige handelingen staan bij ons hoog in het vaandel, omdat wij van mening zijn dat juist deze zorg goed moet worden uitgevoerd om de kwaliteit van leven van uw kind te waarborgen. Alleen wanneer uw kind zich fysiek zo optimaal mogelijk voelt, is er ruimte voor ontwikkeling en stimulering door activiteiten.

Klachtenprocedure en privacyregeling :
Onze klachtenprocedure geeft kinderen en ouders de mogelijkheid om de klacht eerst intern neer te leggen en te bespreken.
Mochten wij er onderling niet uitkomen of geeft de klacht hier aanleiding toe, kan de klacht worden ingediend bij de geschillencommissie Klachtenportaal Zorg te Enkhuizen. Voor het indienen van een klacht moet u een bepaalde procedure volgen. Een folder voor de klachtenregeling krijgt u tijdens de aanmeldingsprocedure van uw kind, evenals onze privacyregeling.

Meldcode en privacyreglement
Als kleine organisatie wil Goedendagzorg alle voorwaarden scheppen om een veilige omgeving te creëren voor alle betrokkenen. Bij incidenten worden altijd de betrokkenen geïnformeerd. Voor het melden van potentieel kindermisbruik of huiselijk geweld hebben wij een Meldcode opgesteld. Goedendagzorg heeft een privacyreglement, deze zullen wij u tijdens de aanmeldingsprocedure van uw kind overhandigen en waar nodig toelichten.