Visie & Inspiratie

Visie
Goedendagzorg staat voor unieke, kleinschalige opvang voor kinderen met en zonder extra zorg. Ieder kind, met of zonder zorgvraag, verdient het zijn plek te vinden en zijn eigen ik te ontwikkelen. Wij richten ons op de behoeftes en wensen van het kind, om samen met het kind en de ouders die eigen ik te ontdekken en ontwikkelen. Zo krijgt elk kind een plek in de maatschappij onder goede persoonlijke begeleiding.

De kracht van onze organisatie is gebaseerd op doen wat we zeggen en op goede afspraken met andere zorgverleners en opleiders. Er wordt bij flexibele zorg gepland met een kleine groep zorgverleners per cliënt waarbij er duidelijke afspraken gemaakt worden. Onze kleinschaligheid maakt ons bovendien veel flexibeler dan grotere organisaties. Lange wachtlijsten en personeelstekorten komen bij ons dus niet voor.

 

Inspiratie
Goedendagzorg is opgericht door Rosianne Kolestein, grote zus van Chenelva en Sheneeva: de enige Siamese tweeling in Nederland. Tijdens de puberteit beseften Chenelva en Sheneeva dat zij anders waren. Doordat zij niet in staat waren dagelijks naar de maatschappelijke opvang te gaan misten zij uitdaging en activiteiten die andere leeftijdsgenoten wel beleefden. Ten gevolge van pesterijen en de beperkte kennis over Siamese tweelingen voelden zij zich vereenzaamd en geïsoleerd, vooral in de weekenden of wanneer ze bij de dagopvang zaten. Een opvang voor kinderen met een beperking waar genoeg uitdaging wordt geboden en deze kinderen zich ten volle kunnen benutten was hard nodig, en vanuit die behoefte werd Goedendagzorg geboren.

Rosianne heeft in 2017 de opleiding MMZ Persoonlijk Begeleider afgerond, wat inhoudt dat zij zowel vanuit eigen ervaring als vanuit haar opleiding met een deskundig oog kan kijken en handelen binnen deze complexe zorgvragen.