Visie & Inspiratie

Visie
Goedendagzorg staat voor unieke, kleinschalige opvang voor kinderen met een lichte en/of zware beperking, die extra zorg/begeleiding nodig hebben. Ieder kind verdient het zijn plek te vinden en zijn eigen ik te ontwikkelen. Wij richten ons op de behoeftes en wensen van het kind, om samen met het kind en de ouders die eigen ik te ontdekken en ontwikkelen. Zo krijgt elk kind een plek in de maatschappij onder goede persoonlijke begeleiding.

De kracht van onze organisatie is gebaseerd op doen wat we zeggen en op goede afspraken met andere zorgverleners en opleiders. Er wordt bij flexibele zorg gepland met een kleine groep zorgverleners per cliënt waarbij er duidelijke afspraken gemaakt worden. Onze kleinschaligheid maakt ons bovendien veel flexibeler dan grotere organisaties. Lange wachtlijsten en personeelstekorten komen bij ons dus niet voor.

Om de kleinschaligheid van Goedendagzorg te waarborgen vangen wij per locatie maximaal 12 kinderen op. Op deze manier krijgen de kinderen bij ons de ruimte om in alle vrijheid te ontwikkelen. 


Inspiratie
Goedendagzorg is opgericht door Rosianne Kolestein, grote zus van Chenelva en Sheneeva: de enige Siamese tweeling in Nederland. Tijdens de puberteit beseften Chenelva en Sheneeva dat zij anders waren. Doordat zij niet in staat waren dagelijks naar de maatschappelijke opvang te gaan misten zij uitdaging en activiteiten die andere leeftijdsgenoten wel beleefden. Ten gevolge van pesterijen en de beperkte kennis over Siamese tweelingen voelden zij zich vereenzaamd en geïsoleerd, vooral in de weekenden of wanneer ze bij de dagopvang zaten. Een opvang voor kinderen met een beperking waar genoeg uitdaging wordt geboden en deze kinderen zich ten volle kunnen benutten was hard nodig, en vanuit die behoefte werd Goedendagzorg geboren.

Rosianne is sinds 2017 afgestudeerd MMZ Persoonlijk Begeleider. Haar uitgebreide kennis op professioneel gebied in combinatie met expertise vanuit eigen ervaring zorgen voor een uitgebreid palet aan kennis aan het roer van Goedendagzorg, waardoor er vakkundig gehandeld wordt binnen complexe zorgsituaties. Sinds de start in 2017 is Goedendagzorg zich jaarlijks aan het ontwikkelen en verbeteren.